ដងកាន់ដៃការពាររអិល

: 71656

Care Living - ដងកាន់ដៃការពាររអិល តំទ្បើងខាងស្ដាំដៃ 90 ដឺក្រេ

Categories : Care Products

Share

Product Description

Care Living - ដងកាន់ដៃការពាររអិល តំទ្បើងខាងស្ដាំដៃ 90 ដឺក្រេ
វត្ថុ : Brass
ពណ៌ : Chromium
ទំហំ : 9.1 x 44.6 x 73.3 CM
ទម្ងន់:  2.22 KG

Related Product

73155-WH

Care Living -ដងកាន់ដៃការពាររអិល 30 សង់ទីម៉ែត្រ ពណ៌ស

฿ 2,970 ฿ 2,970
฿ 1,760 ฿ 1,760 -41%

71256

Care Living - ដងកាន់ដៃការពាររអិល 45 សង់ទីម៉ែត្រ 71256

฿ 3,840 ฿ 3,840
฿ 2,280 ฿ 2,280 -41%
Out of stock

73155

Care Living -ដងកាន់ដៃការពាររអិល 30 សង់ទីម៉ែត្រ ពណ៌ខ្មៅ

฿ 2,900 ฿ 2,900
฿ 1,720 ฿ 1,720 -41%

71356

Care Living - ដងកាន់ដៃការពាររអិល 60 សង់ទីម៉ែត្រ 71356

฿ 4,270 ฿ 4,270
฿ 2,530 ฿ 2,530 -41%
Recently Viewed
No recently viewed.