ឈុតផ្កាឈូកងូតទឹកRainshower

: SH3212

ឈុតផ្កាឈូកងូតទឹកRainshower ២លំដាប់ជាមួយនឹងផ្កាឈូកងូតទឹកកាន់ដៃ និង ខ្សែផ្កាឈូកងូតទឹកSH3212

Share

Product Description

ឈុតផ្កាឈូកងូតទឹកRainshower ២លំដាប់ជាមួយនឹងផ្កាឈូកងូតទឹកកាន់ដៃ និង ខ្សែផ្កាឈូកងូតទឹកSH3212


យីហោ : LA BELLE

វត្ថុ : Chrome-Plated Brass

ពណ៌ : Chromium

ទំហំ : 24 x 35 x 36 CM

ប្រភេទ : ឈុត

ទម្ងន់ : 8.23 KG

Related Product

SH3209

ឈុតផ្កាឈូកងូតទឹកRainshower 2លំដាប់ R8"+H3F+ខ្សែstainless steel SH3209

฿ 10,450 ฿ 10,450
฿ 6,550 ฿ 6,550 -37%

SH3211

ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบเหลี่ยม (น้ำเย็น) และ ฝักบัวมือ 1 ระบบ SH3211

฿ 9,480 ฿ 9,480
฿ 2,990 ฿ 2,990 -68%

SH3210

ឈុតផ្កាឈូកងូតទឹកRainshowerទម្រង់មូល (ទឹកត្រជាក់) និង Handshower 3 លំដាប់ SH3210

฿ 6,420 ฿ 6,420
฿ 2,990 ฿ 2,990 -53%

SH3205

ឈុតផ្កាឈូកងូតទឹកRainshower S28 សង់ទីម៉ែត្រ.+R1F+H3F+ខ្សែPVC SH3205

฿ 22,510 ฿ 22,510
฿ 14,100 ฿ 14,100 -37%
Recently Viewed
No recently viewed.