ตะแกรงกันกลิ่นแบบสี่เหลี่ยม

LB4115

ตะแกรงกันกลิ่นแบบสี่เหลี่ยม มีท่อต่อ PVC ขนาด 2"-3.50" LB4115

Share