ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
เยาว์ลักษณ์ นพไพสิฐ SI11/63090008 Sep 03, 2020 092020000001
สุนทรี เจริญงามพิศ BPEE001089838 Kerry Sep 01, 2020 082020000025
ณัฐกาญ เอี่ยมจิตร์ EB419048200TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 28, 2020 082020000024
วรัญญัฎฐ์ ศุภฤกษ์พรชัย SI11/63080154 Aug 27, 2020 082020000020
เพ็ญผกา เชษฐพงศ์พันธุ์ SI11/63080142 Aug 26, 2020 082020000018
ร.ต.อ.ชัยณรงค์ จอมเล็ก EB418818207TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 26, 2020 082020000021
ศุภสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์ EB418682858TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 25, 2020 082020000019
thanayut EB418621955TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2020 082020000017
ศิวาพร เนตรสว่าง EB418621726TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2020 082020000016
ปิ่นอุมา สรวลสำเริง EB418358681TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000015
ชลลดา รัชตพัฒน์ EB418357916TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000014
พรทิพย์ พันธุ์พิพัฒน์ EB418356218TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000013
สุมนมาลย์ ชัยลาภรุ่งเรือง EB418355623TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000012
ศรัณย์ชัช โหมดประดิษฐ์ EB418332052TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000010
ดลยวัต จิรายุสกุล EB418355172TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000009
สุวชิรา มีนะกนิษฐ EB418354910TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000008
ศุภสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์ EB418354150TH , EB418354146TH , EB418354132TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000005
คลินิกหมอแบงค์ EB418365078TH , EB418365064TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000004
ภมรรัตน์ จูฑะพันธุ์ EB418352953TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000003
อัจฉรา ถาวรทวีสุข SI11/63080095 Aug 20, 2020 082020000006
เปรมณัช ตันศรี EB418268045TH , EB418268031TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2020 082020000007
วีระพงษ์ ศานติศรัณย์ SI11/63080018 Aug 06, 2020 082020000001
จักรพงษ์​ อู่​แสง​ทอง SI11/63070150 Jul 31, 2020 072020000023
ลลดา ปุนณ์สิทธิ์ SI11/63070149 Jul 31, 2020 072020000022
ณัฏฐชัย ทิมเนตร SI11/63070143 Jul 31, 2020 072020000019
อภิญญา เนียมประเสริฐ SI11/63070144 Jul 30, 2020 072020000020
ชญาพร เริงพิทยา SI11/63070118 Jul 24, 2020 072020000018
ธันว์ วิริยะเจริญรัตน์ SI11/63070117 Jul 23, 2020 072020000017
รพีภรณ์ BPEE001066119 Kerry Jul 22, 2020 072020000016
อดุลย์ เครือนาค SI11/63070087 Jul 18, 2020 072020000015
ประจักษ์ ประจงการ SI11/63070086 Jul 18, 2020 072020000014
จินนี่ SI11/63070085 Jul 18, 2020 072020000013
คุณเอกรินทร์ ธนฤกษ์ชัย SI11/63070070 , SI11/63070071 Jul 15, 2020 072020000012
ศรัณย์​ วร​สุทธิ​กา​นนท์​ EB413561994TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 13, 2020 072020000011
สุปรีดี SI11/63070052 Jul 09, 2020 072020000010
คุณประสิทธิ์ คุณานุพันธ์ชัย SI11/63070031 Jul 09, 2020 072020000008
Athiphat witchayaangkun SI11/63070026 Jul 09, 2020 072020000006
คุณNarut Wongsattaya SI11/63070028 Jul 08, 2020 072020000007
พัชราภา สมบูรณ์ทรัพย์ FAM0000464271 Kerry Jul 07, 2020 072020000002
จิรารัตน์ ดิลกรังสรรค์ SI11/63070018 Jul 04, 2020 072020000004
เจริญ ทิพยโสตถิ SI11/63070012 Jul 04, 2020 072020000001
คุณเพียรผจง EB411434834TH , EB411434825TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000078
กิตติคุณ คิม นาราษฎร์ EB411434848TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000077
มาลี ใจจำยง EB411434817TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000076
ยุพดี บำรุงศรี SI11/63060306 Jun 27, 2020 062020000075
ชลลดา รัชตพัฒน์ SI11/63060269 ลูกค้าเข้ารับสินค้าเอง Jun 24, 2020 062020000074
คุณชัญญณุช อาทิตยกูล EB410643703TH , EB410643694TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000073
คุณทิพยรัตน์ มนโกศล EB410517705TH , EB410517696TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000069
คุณนัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ EB410517722TH , EB410517719TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000067
คุณธวัลรัตน์ EB410517869TH , EB410517855TH , EB410517841TH , EB ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000066
ชื่อลูกค้า : เยาว์ลักษณ์ นพไพสิฐ
Tracking number : SI11/63090008
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : สุนทรี เจริญงามพิศ
Tracking number : BPEE001089838
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000025
ชื่อลูกค้า : ณัฐกาญ เอี่ยมจิตร์
Tracking number : EB419048200TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000024
ชื่อลูกค้า : วรัญญัฎฐ์ ศุภฤกษ์พรชัย
Tracking number : SI11/63080154
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000020
ชื่อลูกค้า : เพ็ญผกา เชษฐพงศ์พันธุ์
Tracking number : SI11/63080142
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000018
ชื่อลูกค้า : ร.ต.อ.ชัยณรงค์ จอมเล็ก
Tracking number : EB418818207TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000021
ชื่อลูกค้า : ศุภสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์
Tracking number : EB418682858TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000019
ชื่อลูกค้า : thanayut
Tracking number : EB418621955TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000017
ชื่อลูกค้า : ศิวาพร เนตรสว่าง
Tracking number : EB418621726TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000016
ชื่อลูกค้า : ปิ่นอุมา สรวลสำเริง
Tracking number : EB418358681TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000015
ชื่อลูกค้า : ชลลดา รัชตพัฒน์
Tracking number : EB418357916TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000014
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ พันธุ์พิพัฒน์
Tracking number : EB418356218TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000013
ชื่อลูกค้า : สุมนมาลย์ ชัยลาภรุ่งเรือง
Tracking number : EB418355623TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000012
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์ชัช โหมดประดิษฐ์
Tracking number : EB418332052TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000010
ชื่อลูกค้า : ดลยวัต จิรายุสกุล
Tracking number : EB418355172TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000009
ชื่อลูกค้า : สุวชิรา มีนะกนิษฐ
Tracking number : EB418354910TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000008
ชื่อลูกค้า : ศุภสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : คลินิกหมอแบงค์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : ภมรรัตน์ จูฑะพันธุ์
Tracking number : EB418352953TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา ถาวรทวีสุข
Tracking number : SI11/63080095
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : เปรมณัช ตันศรี
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000007
ชื่อลูกค้า : วีระพงษ์ ศานติศรัณย์
Tracking number : SI11/63080018
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : จักรพงษ์​ อู่​แสง​ทอง
Tracking number : SI11/63070150
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000023
ชื่อลูกค้า : ลลดา ปุนณ์สิทธิ์
Tracking number : SI11/63070149
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000022
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐชัย ทิมเนตร
Tracking number : SI11/63070143
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000019
ชื่อลูกค้า : อภิญญา เนียมประเสริฐ
Tracking number : SI11/63070144
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000020
ชื่อลูกค้า : ชญาพร เริงพิทยา
Tracking number : SI11/63070118
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000018
ชื่อลูกค้า : ธันว์ วิริยะเจริญรัตน์
Tracking number : SI11/63070117
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000017
ชื่อลูกค้า : รพีภรณ์
Tracking number : BPEE001066119
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000016
ชื่อลูกค้า : อดุลย์ เครือนาค
Tracking number : SI11/63070087
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000015
ชื่อลูกค้า : ประจักษ์ ประจงการ
Tracking number : SI11/63070086
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000014
ชื่อลูกค้า : จินนี่
Tracking number : SI11/63070085
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000013
ชื่อลูกค้า : คุณเอกรินทร์ ธนฤกษ์ชัย
Tracking number : SI11/63070070 , SI11/63070071
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000012
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์​ วร​สุทธิ​กา​นนท์​
Tracking number : EB413561994TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : สุปรีดี
Tracking number : SI11/63070052
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000010
ชื่อลูกค้า : คุณประสิทธิ์ คุณานุพันธ์ชัย
Tracking number : SI11/63070031
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : Athiphat witchayaangkun
Tracking number : SI11/63070026
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : คุณNarut Wongsattaya
Tracking number : SI11/63070028
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : พัชราภา สมบูรณ์ทรัพย์
Tracking number : FAM0000464271
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : จิรารัตน์ ดิลกรังสรรค์
Tracking number : SI11/63070018
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : เจริญ ทิพยโสตถิ
Tracking number : SI11/63070012
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : คุณเพียรผจง
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000078
ชื่อลูกค้า : กิตติคุณ คิม นาราษฎร์
Tracking number : EB411434848TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000077
ชื่อลูกค้า : มาลี ใจจำยง
Tracking number : EB411434817TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000076
ชื่อลูกค้า : ยุพดี บำรุงศรี
Tracking number : SI11/63060306
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000075
ชื่อลูกค้า : ชลลดา รัชตพัฒน์
Tracking number : SI11/63060269 ลูกค้าเข้ารับสินค้าเอง
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000074
ชื่อลูกค้า : คุณชัญญณุช อาทิตยกูล
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000073
ชื่อลูกค้า : คุณทิพยรัตน์ มนโกศล
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000069
ชื่อลูกค้า : คุณนัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000067
ชื่อลูกค้า : คุณธวัลรัตน์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000066